فیت کلاب

admin

13 July 2017

No Comments

فیت کلاب هتل کریمخان، فضای دنج و آرامی هست که شما می توانید برنامه ورزشیتان را حتی در سفر دنبال کنید.

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به طور منظم به باشگاه میروید و در سفر نگران این موضوع هستید که صدمه ای  به برنامه ورزشیتان وارد نشود، نگران نباشید.

WhatsApp chat